Cookies

Ve společnosti ARTIN, spol. s r.o. si vážíme vašeho výběru soukromí. Cílem těchto Zásad používání souborů cookie je poskytnout vám informace o námi používaných souborech cookie, o funkci těchto souborů cookie a o možnostech, které máte při správě nastavení souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste se s těmito informacemi pečlivě seznámili. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dolní části této stránky.

Pojmy "my", "nás" a "naše" se rozumí společnost ARTIN, spol. s r.o., IČ 255 31 115, se sídlem Purkyňova 670/142, Medlánky, PSČ 739 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. 612 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod C 30849. Pojmy "vy" a "váš" se vztahují na vás jako uživatele nebo návštěvníka našich webových stránek https://artin.eu ("Stránky"). Termínem "osobní údaje" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"), a to jak ve smyslu evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").

Veškeré osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie jsou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

A. Co jsou to soubory cookie

Při každé návštěvě našich stránek ukládáme soubory cookie, což jsou malé soubory obsahující informace o vaší návštěvě, které se ukládají ve vašem zařízení a jsou čitelné při dalších návštěvách.

Používáme jak soubory cookie, které se po vaší návštěvě našich stránek vymažou, tak soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po určitou dobu, zpravidla však ne déle než 2 roky.

Kromě souborů cookie používáme také další podobné technologie, které načítají data z vašeho zařízení nebo webového prohlížeče nebo ukládají data do vašeho zařízení nebo prohlížeče, například webové majáky, tj. malé obrázky obsažené v naší platformě, které se načítají z vašeho zařízení a mají podobnou funkci jako soubory cookie. Pro snazší orientaci budeme používat termín cookies, který zahrnuje i tyto technologie.

Soubory cookie a další techniky sledování, které můžeme používat, automaticky shromažďují následující informace: informace o zařízení (model hardwaru, informace o operačním systému a jeho verzi, jedinečné identifikátory zařízení, informace o mobilní síti, informace o úložišti zařízení), informace o poloze (IP adresa, časové pásmo, informace o poskytovateli mobilních služeb) a údaje o používání (mimo jiné včetně: frekvence používání, oblastí a funkcí našich stránek, které navštěvujete, způsobů používání obecně, zapojení do konkrétních funkcí).

B. Účel souborů cookie

B.1 Nezbytné soubory cookie

Některé soubory cookie, které používáme, jsou nezbytné pro správné fungování stránek, produktů nebo služeb a jejich zabezpečení (nezbytné soubory cookie). Tyto soubory cookie nám také pomáhají:

  • zajištění bezpečnosti vás a našich stránek, například za účelem prošetření, zda vaše připojení k našim stránkám nebylo zneužito a zda někdo nejedná vaším jménem, nebo za účelem zabránění útokům na naše stránky, ochrany jejich správného fungování a zabezpečení vašich údajů.

 B.2 Nepovinné soubory cookie

Dále s vaším souhlasem používáme soubory cookie pro:

  • přizpůsobení našich stránek (preferenční soubory cookie);
    analýzu návštěv našich stránek (analytické soubory cookie);
    propagaci a marketing na našich stránkách (marketingové soubory cookie).

Souhlas se uděluje prostřednictvím našeho postranního panelu souborů cookie, který se vám zobrazí na našich stránkách.

Další informace o účelech, pro které používáme soubory cookie a zpracováváme osobní údaje, jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

C. Poskytovatelé třetích stran

K výše popsaným účelům používáme také soubory cookie třetích stran. Tito poskytovatelé mohou shromažďovat nebo přijímat informace ze souborů cookie a používat je v souladu s popisem uvedeným v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů. Soubory cookie pak nastavují tito poskytovatelé třetích stran nebo my jejich jménem. V současné době používáme následující poskytovatele třetích stran:

D. Možnosti správy souborů cookie

Pokud chcete ovlivnit rozsah a míru používání souborů cookie, můžete využít možnosti, které nabízí náš postranní panel souborů cookie, váš prohlížeč, nastavení mobilního telefonu nebo poskytovatelé třetích stran.

D.1 Cookies Postranní panel

Veškeré volitelné soubory cookie na našich stránkách, tj. soubory cookie pro předvolby, analytické soubory cookie a marketingové soubory cookie, se používají pouze po vašem souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím postranního panelu souborů cookie. Tento postranní panel souborů cookie se vám zobrazí při návštěvě našich Stránek nebo si jej můžete prohlédnout po kliknutí na jeho minimalizovanou verzi.

Na našem postranním panelu souborů cookie můžete odmítnout používání jednotlivých volitelných souborů cookie, tj. souborů cookie pro preference, analytických souborů cookie a marketingových souborů cookie. Můžete tak učinit při každé návštěvě našich stránek.

D.2 Nastavení prohlížeče

Pokud chcete zablokovat soubory cookie ve svém webovém prohlížeči, můžete použít jeho nastavení, které umožňuje správu souborů cookie. V rámci tohoto nastavení prohlížeče můžete konkrétní soubory cookie vymazat, zablokovat, zakázat jejich používání nebo jejich používání jinak omezit. Musíme vás však upozornit, že pokud ve svém prohlížeči zablokujete potřebné soubory cookie, webové stránky nemusí správně fungovat a nemusí být technicky možné poskytnout vám některé naše produkty nebo služby. Další informace naleznete na následujících odkazech:

D.3 Nastavení mobilních zařízení

Vaše mobilní zařízení vám může umožnit odhlásit se z reklamy založené na zájmech nebo resetovat váš mobilní identifikátor. Pomocí tohoto identifikátoru může být vaše zařízení identifikováno stejně jako pomocí souborů cookie. Pokud máte zařízení se systémem iOS, můžete použít nastavení "Omezit sledování reklamy", a pokud máte zařízení se systémem Android, můžete použít nastavení "Odhlásit se od zájmově orientované reklamy". Obě tyto možnosti vám umožňují omezit používání informací o vašem používání aplikací pro cílenou reklamu.

D.4 Služby třetích stran

Z používání nepovinných souborů cookie některými našimi poskytovateli třetích stran se můžete odhlásit také pomocí následujících odkazů:

E. Použité soubory cookie

Používáme následující soubory cookie, které rozdělujeme podle jejich kategorie:

E.1 Nezbytné

Nezbytně nutné soubory cookie vám umožňují používat naše stránky a zároveň umožňují fungování jejich základních funkcí, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených sekcí stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže Stránka správně fungovat.

NázevPoskytovatelÚčelRetenceTyp
li_gclinkedin.com
Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.
2 rokyHTTP
rc::a google.com Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky výhodné, aby mohly podávat validní zprávy o používání svých webových stránek.Permanentní HTML
rc::c google.com Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.Relace HTML
test_cookie doubleclick.net Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.1 denHTTP

E.2 Předvolby

Soubory cookie předvoleb umožňují našim stránkám zapamatovat si informace o vašich preferencích a přizpůsobit jim uživatelské prostředí.

NázevPoskytovatelÚčelRetenceTyp
langads.linkedin.com Pamatuje si jazykovou verzi webové stránky zvolenou uživatelem.RelaceHTTP

E.3 Analytika

Analytické soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak naši uživatelé používají naše stránky a jak k nim přistupují. Díky tomu víme, jak naše stránky vylepšit, abychom vám nabídli co nejlepší uživatelský zážitek. Obecně shromažďují a sdělují informace anonymně.

NázevPoskytovatelÚčelRetenceTyp
AnalyticsSyncHistorylinkedin.comPoužívá se v souvislosti se synchronizací dat se službou analýzy třetí strany.29 dní HTTP
c.gifc.clarity.msShromažďuje údaje o navigaci a chování uživatele na webových stránkách. Slouží k sestavování statistických přehledů a heatmap pro majitele webových stránek.RelacePixel
collectgoogle-analytics.comSlouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do služby Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.RelacePixel

E.4 Marketing

NázevPoskytovatelÚčelRetenceTyp
ads/ga-audiences google.com Používá se ve službě Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně změní na zákazníky na základě chování návštěvníka na internetu na různých webových stránkách.RelacePixel
ANONCHKc.clarity.msZaznamenává údaje o návštěvnících z více návštěv a na více webových stránkách. Tyto informace se používají k měření účinnosti reklamy na webových stránkách.1 denHTTP
bcookielinkedin.comPoužívá služba sociální sítě LinkedIn ke sledování používání vložených služeb.2 roky HTTP
frfacebook.com Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran.3 měsíce HTTP
IDE doubleclick.net Používá se společností Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zobrazení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazení cílených reklam uživateli.1 rok HTTP
lang linkedin.com Nastaveno společností LinkedIn, pokud webová stránka obsahuje vložený panel "Sledujte nás".Relace HTTP
lidc linkedin.com Používá sociální síť ve službě LinkedIn ke sledování používání vložených služeb. 1 rok HTTP
MUID bing.com Široce používaný společností Microsoft jako jedinečné ID uživatele. Tento soubor cookie umožňuje sledování uživatele synchronizací ID v mnoha doménách společnosti Microsoft.1 rok HTTP
pagead/1p-user-list/#google.com Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webových stránkách, a zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi stránkami. To slouží k měření reklamních aktivit a usnadňuje placení poplatků za doporučení mezi webovými stránkami.Relace Pixel
pagead/landingdoubleclick.net Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek s cílem zobrazit relevantnější reklamu - To také umožňuje omezit počet zobrazení stejné reklamy na webových stránkách. Relace Pixel
pagead/landing google.com Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek s cílem zobrazit relevantnější reklamu - To také umožňuje omezit počet zobrazení stejné reklamy na webových stránkách.Relace Pixel
SM c.clarity.ms Registruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení uživatele při opakovaných návštěvách na webových stránkách, které používají stejnou reklamní síť. ID se používá k umožnění cílení reklamy. Relace HTTP
SRM_B bing.com Sleduje interakci uživatele s funkcí vyhledávacího panelu na webových stránkách. Tyto údaje lze použít k tomu, aby byly uživateli nabídnuty relevantní produkty nebo služby.1 rok HTTP
trfacebook.com Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran.Relace Pixel
UserMatchHistory linkedin.com n zajišťuje bezpečnost prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje podvržení požadavku mezi jednotlivými stránkami (cross-site request forgery). Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webových stránek a návštěvníků.29 dní HTTP
sb facebook.com Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran.2 roky HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Pokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.179 dní HTTP
YSC youtube.com Registruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl.Relace HTTP
yt.innertube::nextId youtube.com Registruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl.PermanentníHTML
yt.innertube::requestsyoutube.comRegistruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl.Permanentní HTML
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube. Permanentní HTML
yt-remote-cast-available youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube. Relace HTML
yt-remote-cast-installed youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.RelaceHTML
yt-remote-connected-devices youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.Permanentní HTML
yt-remote-device-idyoutube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.PermanentníHTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube. Relace HTML
yt-remote-session-app youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube. Relace HTML
yt-remote-session-name youtube.com Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.RelaceHTML

F. Změny těchto zásad používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie jsou aktuální od 3.4.2023. Tyto Zásady používání souborů cookie můžeme čas od času změnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Veškeré změny těchto Zásad používání souborů cookie zveřejníme na našich stránkách. Tyto změny budou pro nové uživatele účinné okamžitě a pro stávající uživatele se stanou účinnými díky dalšímu používání produktů/služeb po datu účinnosti zveřejněné změny.

We're here as well