Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Podle zákona o ochraně oznamovatelů je společnost ARTIN, spol. s r.o., IČO: 255 31 115, sídlem Brno, Purkyňova 670/142, PSČ 612 00,  povinna vést vnitřní oznamovací systém. Tato stránka je vedena záměrně v češtině.

Pokud jsi svědkem jednání, nebo chceš oznámit skutečnost, která představuje například:

  • trestný čin;
  • porušení povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu právnických osob;
  • porušení ochrany spotřebitele;
  • porušení ochrany osobních údajů, soukromí;
  • porušuje pravidla ochrany životního prostředí,
  • oznámení se může týkat korupce, ale také ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo nežádoucí jednání na pracovišti.

a z nějakého důvodu nechceš nebo nemůžeš využít našich klasických kanálů, máš možnost o tom učinit oznámení pomocí příslušné osoby, kterou je Aneta Fikarová Oznámení je možné poslat příslušné osobě pomocí formuláře dostupného na této interní Notion stránce, na elektronickou adresu aneta.fikarova@artin.eu nebo poštou na adresu Purkyňova 670/142, Brno-Medlánky, 621 00, Czech Republic; dále je možné oznámení učinit ústně na tel. čísle příslušné osoby +420 606 271 457 nebo osobně (za tímto účelem je třeba si s příslušnou osobou dohodnout osobní schůzku). Oznámení je take možné učinit u Ministerstva spravedlnosti České republiky.

K informacím z tvého oznámení se dostane pouze příslušná osoba, která splňuje zákonné podmínky a bude se dál tvému oznámení věnovat. Vůči všem ostatním bude zachována tvá anonymita. V důsledku oznámení nesmí být vůči Tobě uplatněno žádné odvetné opatření.

O přijetí oznámení Tě bude příslušná osoba informovat do 7 dnů ode dne jeho přijetí.

Upozorňujeme, že nepřijímáme oznámení osob, které pro nás nepracují v pracovněprávním vztahu ani pro nás nevykonávají dobrovolnickou činnost nebo u nás nejsou na odborné praxi či stáži.

Tento formulář prosím používej k hlášení skutečně závažných informací a pokud se neanonymním oznámením cítíte ohroženi. Nezkoušej ho pro zábavu ani ze zvědavosti. Administrativně i psychicky bys tím zatěžoval/a pověřenou osobu. Díky moc.

Postup po přijetí oznámení

  • pověřená osoba po přijetí oznámení do sedmi dnů informuje oznamovatele o přijetí oznámení
  • pověřená osoba vytvoří nezávislou skupinu, která oznámenou skutečnost prověří a navrhne řešení (oznamovatel zůstává i nadále anonymní)
  • o způsobu vyřešení je pověřená osoba povinna informovat oznamovatele do 30 dní od přijetí oznámení
  • všechna oznámení i s řešeními vede pověřená osoba v elektronické podobě (soukromá stránka v Notion) po dobu pěti let

We're here as well